Wybierz okulary

Newsletter

Regulamin

1. Terminologia regulaminu

1.1. Sklep - Sklep internetowy okularyprogresywne.com.pl działający pod adresem internetowym http://www.okularyprogresywne.com.pl, prowadzony przez firmę Firma Andrzej Rakowski (NIP: 8450002865, REGON: 790178051 , wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej miasta Giżycko pod numerem 000185923/2018 z dnia 19.01.2018r.).

1.2. Klient - osoba składająca zamówienie i/lub dokonująca zakupu towarów i usług oferowanych przez Sklep.

1.3. Zamówienie indywidualne - wykonanie przez Sklep okularów korekcyjnych  (oprawy z zamontowanymi soczewkami) według danych zawartych w zamówieniu podanych przez Klienta.

1.4. Standardowa soczewka - utwardzona soczewka plastikowa soczewka okularowa z zakresu mocy sfera +/- 6,00 DPTR z materiału CR39 o współczynniku załamania n=1,50 i średnicy 65 lub 70 mm.

2. Ceny i produkty

2.1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich.

2.2. Cena produktu w przypadku opraw korekcyjnych zawiera: oprawę, parę standardowych soczewek, usługę montażu soczewek, etui i chusteczkę mikrofazową.

2.3. Za dodatkową opłatą możliwy jest zakup opraw okularowych z innymi niż standardowe soczewki. W celu zamówienia okularów z takimi soczewkami, należy przy składaniu zamówienia zaznaczyć odpowiedni rodzaj soczewek w opcjach dodatkowych przy zamówieniu.

2.4. Sklep nie prowadzi sprzedaży samych soczewek okularowych.

2.5. Do każdego produktu dołączana jest instrukcja użytkowania wyrobu i gwarancja.

2.6. Oferta cenowa ważna jest tylko i wyłącznie w sklepie internetowym.

2.7. Ilość produktów oferowanych w ramach sklepu oraz ich cena jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.

3. Zamówienia, dostawa i płatności

3.1. Poprzez złożenie zamówienia rozumie się prawidłowo wypełniony i przesłany formularz zamówienia znajdującego się na stronach Sklepu. Poprawnie złożone zamówienie zawiera dane niezbędne do wykonania zrealizowania zlecenia Klienta (dane teleadresowe, parametry okularów korekcyjnych), definiuje sposób płatności oraz dostawy. Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę 365 dni w roku.

3.2. W przypadku zamawiania całych okularów wraz ze szkłami korekcyjnymi dane z recepty należy przekazać do Sklepu w postaci wypełnionego formularze elektronicznego podczas składania zamówienia.

3.3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy związane z niewłaściwym lub błędnym doborem szkieł dla Klienta przez  osoby wystawiające recepty okularowe lub błędnym wypełnieniem formularza.

3.4. Po złożeniu zamówienia, na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość z adresem URL (linkiem), który należy aktywować poprzez kliknięcie w celu potwierdzenia zamówienia. Potwierdzenie zamówienia może nastąpić również osobnym e-mailem lub telefonicznie.

3.5. Jeżeli w przeciągu 24 godzin od złożenia zamówienia Klient nie otrzyma e-maila z prośba o potwierdzenie zamówienia, może to oznaczać, że dane wpisanie przez Klienta były błędne. W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się ze Sklepem leży po stronie Klienta.

3.6. Brak potwierdzenia przez Klient zamówienia w przeciągu 3 dni roboczych od daty złożenia skutkuje anulowaniem zlecenia.

3.7. Za datę przyjęcia zamówienie przyjmuje się datę wpływu należności na konto (w przypadku przedpłaty) lub datę potwierdzenia zamówienia przez Klienta (w przypadku płatności za pobraniem).

3.8. Po potwierdzeniu zamówienia nie ma możliwości zmiany parametrów zlecenia lub jego anulowania.

3.9. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po weryfikacji przez pracownika Sklepu potwierdzenia (w przypadku płatności za pobraniem) lub wpływu pieniędzy na konto Sklepu (w przypadku przedpłaty). Powyższa weryfikacja ma miejsce dni robocze, w godzinach od 10.00 - 17.00.

3.10. Czas realizacji zlecenia wynosi od 2 dni roboczych (w przypadku okularów ze  standardowymi soczewkami) do 5 dni roboczych (w przypadku soczewek za zamówienia - zamówienie opcji dodatkowych). W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. W takich przypadkach Klient każdorazowo jest informowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 

3.11. Za czas realizacji zamówienia przyjmuje się czas od weryfikacji zamówienia do dostarczenia przesyłki do firmy spedycyjnej. Sklep nie bierze  odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie leżące po stronie firm spedycyjnych.

3.12. Za datę zakupu przyjmuje się datę wystawienia paragonu lub faktury.

3.13. Przesyłki nadawanie i odbierane są tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku.

3.14. Usługa wysyłki towaru realizowana jest głównie za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD – brak kosztów dostawy już przy pierwszym zamówieniu.

3.15. Dokonując zakupu Klient udziela pełnomocnictwa Sklepowi na zawarcie w jego imieniu umowy o usługę z firmą kurierską DPD Polska lub Poczta Polska S.A

3.16.  Usługa pocztowa lub kurierska jest realizowana rzecz Klienta, działającego przez pełnomocnika, czyli Sklep.

3.17. Płatność za pobraniem dostępna jest jedynie przy zakupie okularów przeciwsłonecznych, samych opraw lub opraw z standardowymi soczewkami bez usługi montażu.

3.18. W przypadku indywidualnego zamówienia lub opraw i soczewek niestandardowych, jedyna dopuszczalną forma płatności jest wpłata poprzez system płatności Payu lub przelewem tradycyjnym oraz złożenie zamówienia z płatnością przy odbiorze.

3.19. Przedpłaty można dokonać tradycyjnym przelewem lub korzystając bezpiecznego systemu Tpay lub Payu

4. Wymiana, reklamacje i zwroty

4.1. Wszystkie towary i usługi w sklepie objęte są 24 miesięczną gwarancją.

4.2. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne (zarysowanie soczewek, pogięcie lub złamanie opraw okularowych i zauszników) i wynikające z niewłaściwego użytkowania okularów.

4.3. Produkty wadliwe bądź uszkodzone fabrycznie są wymieniane na nowe, pod warunkiem zgłoszenia reklamacji w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.

4.4. Otrzymany przez nas do reklamacji produkt odsyłany jest  do producenta/importera do rozpatrzenia reklamacyjnego, który w przypadku zasadności reklamacji wymienia produkt na pozbawiony wad. O stanowisku producenta i sklepu odnośnie przyjętej reklamacji Klient jest niezwłocznie informowany.

4.5. Klientowi przysługuje w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki prawo do zwrotu lub wymiany towaru bez podania przyczyny (nie dotyczy indywidualnego zamówienia).

4.6. W przypadku zamówienia indywidualnego (wykonanie gotowych okularów) możliwy jest  zwrot lub wymian zakupionych okularów  w przeciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. W takim przypadku sklep zwraca jedynie wartość za oprawą z potrąceniem 10% kosztów manipulacyjnych. Powyższa kwota zwrotu obowiązuje również przy wymianie towarów.

4.7. W przypadku wymiany produktów ewentualne różnice w cenie są uwzględniane.

4.8. Zwrot lub wymiana towaru możliwy jest pod warunkiem, że jest towar jest niezmieniony, tj. nieużywany, czysty i kompletny.

4.9. W przypadku zwrotu, reklamacji lub wymiany prosimy o wypełnienie i dołączanie do przesyłki odpowiedniego formularza:

    - Formularz zwrotu

    - Formularz wymiany

    - Formularz reklamacyjny

4.10. Towar zwracany, wymieniany lub reklamowany powinien być przesłany przesyłką poleconą z dołączonym paragonem lub fakturą i wypełnionym odpowiednim formularzem na adres Sklepu:

OkularyProgresywne.com.pl

Firma Andrzej Rakowski

ul. Plac Targowy 23

11-500 Giżycko

4.11. Koszt wysyłki w przypadku zwrotu lub wymiany pokrywa Klient, a w przypadku reklamacji Sklep.

4.12. Koszt wysyłki do Klienta towaru wymienianego lub reklamowanego pokrywa Sklep.

4.13. Przesyłki wysłane do Sklepu za pobraniem nie będą odbierane.

4.14. W przypadku odbioru przesyłki, której opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania należy w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Klientem sklepu może być tylko osoba pełnoletnia.

5.2. Klient dokonujący zamówienie w naszym sklepie akceptuje politykę prywatności (przedstawioną w zakładce http://www.okularyprogresywne.com.pl/warunki.html

 Polityka prywatności

5.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.

5.4. Regulamin udostępniany jest klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW.

5.5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i jego akceptacją bez zastrzeżeń. Brak akceptacji niniejszego regulaminu uniemożliwia korzystanie z usług Sklepu.

Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem.

Życzymy udanych zakupów.

Zespół OkularyProgresywne.com.pl